Kapvuk Logistics doo je preduzeće specijalizovano za usluge skladištenja robe, distribucije, carinjenja i logistike, kao i sve vidove unutrašnjeg i međunarodnog transporta.
 

Skladištenje i distribucija

Kapvuk Logistics doo raspolaže sa 1050 m2 savremeno opremljenog magacinskog prostora koje je registrovano kao javno carinsko skladište (šifra skladišta - 1107), sa mogućnošću i namerom proširenja. Magacin se nalazi na samo 20 km od centra Beograda, na Dobanovačkoj petlji, 650 m od auto-puta Beograd - Zagreb. Tehničkom opremljenošću i stručnim radom u mogućnosti smo da svojim klijentima ispunimo sve vrste zahteva i potreba. Takođe, imamo kapaciteta i za sve dodatne usluge koje mogu klijentima olakšati poslovanje, kao što su pakovanje, sortiranje, prepakivanje, etiketiranje...

Carinsko posredovanje

Carinska služba Kapvuk Logisticsa svojim klijentima pruža kompletne usluge carinskog posredovanja u komplikovanim carinskim procedurama. U najkraćem roku vršimo svrstavanje robe u carinsku tarifu, izrađujemo uvozno/izvoznu dokumentaciju, pribavljamo sve vrste uverenja o sanitarnim, fitopatološkim, veterinarskim i drugim pregledima koji su potrebni za carinjenje robe. Takođe, posredujemo i pri re-eksportu robe, privremenim uvozima i izvozima, aktivnom oplemenjivanju robe... U mogućnosti smo da Vam za sve usluge ponudimo našu bankarsku garanciju.

Domaći i međunarodni transport

Posedujemo sopstvena vozila prilagođena različitim potrebama klijenata. Imamo više manjih dostavnih vozila (pick-up), kombi vozila i kamiona za distribuciju po Beogradu i naravno Srbiji, a naš starteški partner na ovim prostorima raspolaže sa 24 šlepera, od kojih je 3 do 5 svakodnevno u Italiji, a ostali zavisno od potreba. U mogućnosti smo da svojim klijentima pružimo pune kamionske utovare, ali i organizaciju zbirnog transporta roba. Obezbeđujemo pravovremene informacije o prispeću Vaše robe. Takođe, u saradnji sa pouzdanim
ino-partnerima pružamo usluge organizacije avio, železničkog i brodskog transporta.

     
 
Kapvuk Logistics doo Beograd, Ugrinovačka 186, Dobanovci, Beograd tel. +381 11 3140 438 fax. +381 11 3140 425