Kapvuk Logistics doo dugogodišnjim iskustvom, profesionalnim odnosom i povoljnim cenama visoko se pozicionirao na tržištu usluga skladištenja, špedicije, logistike i transporta roba.

Raspolažemo sa 1050 m2 savremeno opremljenog magacinskog prostora koje je registrovano kao javno carinsko skladište (šifra skladišta - 1107), sa mogućnošću i namerom proširenja (ušli smo u proceduru da registrujemo otvoreno carinsko skladište za radne mašine i vozila).

Nalazimo se na 20 km od centra Beograda, na auto-putu Beograd - Zagreb, na samoj Dobanovačkoj petlji, 650 m od auto-puta. Svojom lokacijom - blizina auto puta i nove obilaznice oko Beograda, kao i blizina CI Terminal Beograd, značajno smanjujemo troškove transporta.

Imamo kancelarije na više carinskih ispostava gde u najkraćem roku pružamo usluge u carinskim postupcima pri uvozu i izvozu robe. Za sve poslove vezane sa prometom robe možemo vam ponuditi našu bankarsku garanciju.

Naš starteški partner na ovim prostorima raspolaže sa 24 šlepera, od kojih je 3 do 5 svakodnevno u Italiji, a ostali zavisno od potreba. U mogućnosti smo da svojim klijentima pružimo pune kamionske utovare, ali i organizaciju zbirnog transporta roba.

Imamo više manjih dostavnih vozila (pick-up), kombi vozila i kamiona za distribuciju po Beogradu i naravno Srbiji.

 

 

Podaci za identifikaciju
 
Pun naziv firme:
  Kapvuk Logistics doo Beograd, Dobanovci, Ugrinovačka 186
 
Skraćeni naziv firme:
  Kapvuk Logistics doo Beograd
 
PIB:
  SR105612519
 
Matični broj:
  20422939
 
Obveznik PDV:
  DA
 
Šifra delatnosti:
  5210 - Skladištenje
 
Broj računa:
  220-92154-80
 
Mesto:
  Dobanovci, Beograd
 
Opština:
  Surčin
 
Ulica i broj:
  Ugrinovačka 186
 
Broj telefona:
  +381 11 314 04 38
 
Broj faksa:
  +381 11 314 04 25
 
Špedicija:
  +381 64 878 17 19
 
Magacin:
  +381 64 878 17 18
 
CI Terminal:
  +381 11 210 90 30
 
e-mail:
  info@kvlogistics.rs
 
 
Kapvuk Logistics doo Beograd, Ugrinovačka 186, Dobanovci, Beograd tel. +381 11 3140 438 fax. +381 11 3140 425