APR    
  Izvod evidencije iz PDV    
  Izvod iz registra obveznika PDV    
  OP Obrazac    
  Podaci za identifikaciju    
  Potvrda o evidentiranom PDV 2009    
  Potvrda o izvrsenoj regisraciji PIB